Πότε θα λάβουν οι συνταξιούχοι τις πληρωμές τους για τον μήνα Ιούνιο.

Οικονομία

Ο ηλεκτρονικός οργανισμός Ενιαίας Εισφοράς Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) δημοσίευσε το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2023.

Βάσει της πολιτικής της ταυτόχρονης καταβολής, το πρόγραμμα πληρωμής περιλαμβάνει τα εξής:

– Την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
– Τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.
– Την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.


free photo pexels