Χρηματοδοτικά εργαλεία, προκλήσεις & προοπτικές για τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα & την Περιφερειακή Ανάπτυξη

Νέα της Περιφέρειας

Στην ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία, προκλήσεις & προοπτικές για τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα & την Περιφερειακή Ανάπτυξη» συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης.

Η εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν τα Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της LAMIA EXPO, έλαβε χώρα παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιουνίου στο Α΄ κτίριο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Στο πρώτο μέρος τέθηκαν προς συζήτηση προτάσεις των παραγωγικών και επαγγελματικών Φορέων καθώς επίσης και οι προτεραιότητες για το επιχειρείν την επόμενη ημέρα. Στην ενότητα αυτή συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων καθώς και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στ. Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας τόνισε ότι η ευημερία της χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ανάδυση ενός νέου χάρτη χρηματοδότησης και υποστήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, επικεντρωμένο στις σύγχρονες ανάγκες της γαλάζιας και πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και της εξωστρέφειας. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις :

1 Την πρόβλεψη επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για τις ΜμΕ σε περιοχές (Δήμους) όπου υπάρχει αυξημένη ανεργία, χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ, σημαντική μείωση πληθυσμού ή έχουν πληγεί από φυσικές & ανθρωπογενείς καταστροφές.

2 Την οριοθέτηση του πεδίου των οικογενειακών επιχειρήσεων, την θέσπιση ειδικών πολιτικών για αυτές και την διάκρισή τους από τις ΜμΕ.

3 Την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στήριξης του ενεργειακού κόστους των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη διακοπή των γενικών προγραμμάτων υποστήριξης καθώς και ειδικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης για οικογενειακές και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Στο δεύτερο μέρος εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Φορέων της Περιφέρειας αναφέρθηκαν στα χρηματοδοτικά εργαλεία & στις ευκαιρίες που δίνουν στις επιχειρήσεις. Επίσης στο ρόλο των Αναπτυξιακών Φορέων και στη συμβολή τους στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας επικεντρώθηκε στην αναμενόμενη και πολυπόθητη αναβίωση της Τεχνικής Σχολής του Δημοκρίτου, μιας πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου με την συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την προσδοκία η νέα Σχολή να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία και ποιοτικά χαρακτηριστικά προόδου στην τοπική επιχειρηματικότητα και στην ευρύτερη περιοχή.