Ενημέρωση για τα ενεργά μέτρα σχετικά με τις συντάξεις

Οικονομία

Προβλέπεται ότι το ποσοστό αύξησης θα κυμανθεί από 3% έως 4%. Ωστόσο, για το έτος 2022, αναμένεται να υπάρξει μια διορθωτική αύξηση από 0,3% έως 0,4%, η οποία θα εφαρμοστεί προς το τέλος του Δεκεμβρίου του 2023 στους συνταξιούχους.

Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα την επωφελή συνέπεια για πολλούς συνταξιούχους, ενώ κάποιοι θα είναι στην κατηγορία των χαμένων. Οι κερδισμένοι από αυτές τις αυξήσεις είναι αυτοί που έχουν αρνητική, μηδενική ή μικρή διαφορά στη σύνταξή τους. Μικρή διαφορά υποδηλώνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν μικρότερη αύξηση από το ποσοστό του 3,4% ή 4% που έχει οριστεί.

Στην κατηγορία των χαμένων συμπεριλαμβάνονται επίσης 1.200.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, καθώς δεν θα λάβουν καμία αύξηση.

Τα ψηφισμένα μέτρα:

– Νέες αυξήσεις συντάξεων: 1 η /1/2024

– Αύξηση στην τσέπη: 2.100.000 συνταξιούχοι

– Ποσοστό αύξησης: 3% – 4%

– Διορθωτική αύξηση 2022: 0,3% – 0,4%

– Θα φανεί: Τέλη Δεκεμβρίου 2023

Κερδισμένοι/ωφελημένοι:

– Αρνητική, μηδενική ή μικρή: Προσωπική διαφορά

– Συνταξιοδότηση: Μετά 13/5/2016

Χαμένοι/αδικημένοι:

– 550.000 συνταξιούχοι: Μεγάλη προσωπική διαφορά

– 1.200.000 επικουρικές: Καμία αύξηση


free photo pexels