ΔΕΗ: Επιπλέον μείωση τιμών στα τιμολόγια από τον ερχόμενο Ιούνιο

Οικονομία

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το τιμολόγιο ρεύματος για τον Ιούνιο θα έχει μια μικρή μείωση από 15,9 σεντς σε 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ταυτόχρονα, θα ληφθούν υπόψη οι κρατικές επιδοτήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τον Ιούνιο, οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο των 1,5 σεντς ανά κιλοβατώρα. Ως αποτέλεσμα, η τελική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές θα είναι 14 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Συγκεκριμένα, για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, η τιμή θα είναι 15,5 σεντς, ενώ για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες θα ανέρχεται στα 16,7 σεντς. Όσον αφορά τη νυχτερινή χρέωση, αυτή θα είναι 11,4 σεντς.


free photo pexels